Tjänster

Tjänster

Löpande redovisning

Vi hjälper till med allt inom bokföring och efter era behov såsom avstämning, kund- och leverantörsreskontra, budget, balans- och resultatrapport och skattedeklarationer. Detta kan ske vecko- månads- eller kvartalsvis, ni kan lämna materialet till oss eller så vi kan komma ut till er på plats.


Månadsavslut

Det är en sak att ta ut en resultat och balansräkning från ett bokföringsprogram, det är en annan att förstå vad man läser och om siffrorna är negativa hur gör man dem till positiva. Som företagare behöver man ha en löpande analys månad för månad hur det går för sitt företag.


Löner

Att betala ut löner kan ofta vara  krävande och betungande för ett företags administration, vi kan hjälpa till med allt inom lönehantering samt tillhörande årsrapportering såsom kontrolluppgifter och Fora rapportering.


Bokslut och årsredovisningar

Oavsett om vi utför din löpande redovisning eller du själv gör det så måste ditt räkenskapsår avslutat med ett bokslut med tillhörande årsredovisning. Kanske gör du en stor del av bokslutet själv och bara vill ha hjälp med det sista, oavsett så kan vi stå till tjänst. Självklart bistår vi även med bolagets inkomstdeklaration.


Rådgivning

Att driva företag kan vara mycket svårt och många problem kommer upp dagligen. Därför underlättar det att ha ett bollplank med många kontakter och har bred kompetens i många branscher. Rådgivning kan röra löner, försäkring, skatter, budget, obestånd, förfrågningar från myndigheter, personalfrågor, försäkringskassa interna rutiner och mycket mera.


Starta eget

Har du tankar på att starta bolag? vi kan hjälpa till med rådgivning om bästa bolagsform till dig och sedan ta hand om alla kontakter med Bolagsverket och Skatteverket.


Auktoriserad Redovisningskonsult

Samtliga arbeten sker enligt REKO vilket är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som ger kvalitativa redovisningstjänster vilket samtliga auktoriserade redovisningskonsulter ska följa. Bolaget är medlem i FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer som regelbundet kontrollerar att vi följer REKO men den kvalitetssäkring det medföljer.

Kontakt

Åsboholmsgatan 12

504 51 Borås

Tel: 033-10 24 42

Följ oss


Facebook

© Copyright 2015. All Rights Reserved.